• Sức khỏe

    Ngủ như thế nào là tốt nhất? Bạn đã ngủ đúng cách?

    Chào mừng các bạn đã đến với bài đầu tiên trong chuỗi bài khôi phục sức khỏe của mình. Bài này sẽ nói về cái cơ bản nhất của con người, đó chính là giấc ngủ. Dựa theo sức khỏe bản thân hiện tại, mình tìm hiểu và phát hiện ra rằng lâu nay mình đã đi ngủ sai phương pháp. Sai giờ giấc, sai thời lượng, sai luôn cả tư thế ngủ, hê hê. Kéo theo đó là vô vàn hệ quả sức khỏe mà đến nay, mình mới nhận ra tầm quan trọng của việc ngủ đúng cách là như thế nào. Trước đây mình ngủ như thế…